Thiết kế Logo

THIẾT KẾ LOGO

Đến với dịch vụ thiết kế Logo của tôi, bạn sẽ nhận được:


Báo giá thiết kế Logo

Đơn giá thiết kế Logo dao động từ 250$ trở lên. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Dưới đây là các gói thiết kế Logo từ Khởi động > Toàn vẹn.

GÓI KHỞI ĐỘNG

Thời gian gửi phương án thiết kế đầu tiên là 5 ngày làm việc.

Hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Khởi động bao gồm:


GÓI TIÊU CHUẨN

Thời gian gửi phương án thiết kế đầu tiên là 7 ngày làm việc.

Hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Tiêu chuẩn bao gồm:


GÓI NÂNG CAO

Thời gian gửi phương án thiết kế đầu tiên là 7 ngày làm việc.

Hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Nâng cao bao gồm:


GÓI TOÀN VẸN

Theo yêu cầu của bạn.


Bản Các Gói Đầy Đủ

TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ

Khách hàng của tôi

Logo Vintage Tea
Logo Xego
Logo Fibo Global
Logo InTime
Logo Cerano
Logo Business Manager Tools
Logo Happy Child
Logo Olympus
XEM NHIỀU HƠN

Nguyen Huy Hiep Facebook      Nguyen Huy Hiep LinkedIn      Nguyen Huy Hiep Instagram

Kết Nối Mạng Xã Hội


Liên Hệ

ĐT: +84 989 930 960    |    nguyenhuyhiep.vn@gmail.com


Trang Chủ Logo Website Marketing Blog Liên Hệ